Disclaimer

De informatie op deze website en de gehanteerde vragenlijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mentalshare is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, gepresenteerde resultaten of gedane adviezen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Mentalshare kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Het advies dat de zelfhulpwijzer geeft op basis van ingevoerde antwoorden mag niet gezien en behandeld worden als een formele diagnose. De zelfhulpwijzer geeft inzicht in en een indicatie van de ernst van eventuele problematiek en zou de aanleiding kunnen vormen voor het laten stellen van een diagnose door een daarvoor bevoegde professional.

Zelfhulpwijzer.nl is online zelfhulpprogramma. Dit betekent dat de deelnemer verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid en actief elders hulp dient te zoeken als het niet goed gaat, of als er sprake is van een crisissituatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de degene die de zelfhulpwijzer invult (andere) hulp te zoeken als het niet goed met hem/haar gaat. De deelnemer kan ook direct contact opnemen met een huisarts.

Zelfhulpwijzer.nl bevat links naar websites die door andere partijen dan Mentalshare worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Mentalshare heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Zelfhulpwijzer.nl is eigendom van Mentalshare. Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.

De namen bij het onderdeel ‘ervaringen van anderen’ zijn gefingeerd om privacyredenen.

Wilt je weten of online zelfhulp iets voor jou is?

Lees ook de veelgestelde vragen ►