Veelgestelde vragen

Wat is Zelfhulpwijzer.nl?

Zelfhulpwijzer.nl is een online test die een indicatie geeft van de ernst van jouw stress-, somberheids- en paniekklachten en jouw drinkgedrag in kaart brengt. Daarnaast geeft de test een indicatie of online zelfhulp een geschikte behandelmethode voor je is. Indien deze behandelmethode bij je past geeft Zelfhulpwijzer.nl aan welke online zelfhulpcursus het meest geschikt is op basis van jouw klachten.

Zijn alle online zelfhulpcursussen opgenomen in Zelfhulpwijzer.nl?

Alle online zelfhulpcursussen van Mentalshare zijn opgenomen in Zelfhulpwijzer.nl. Deze zelfhulpcursussen zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut en zijn bewezen effectief.

Hoe lang duurt het om de zelfhulpwijzer in te vullen?

Het invullen van de zelfhulpwijzer verschilt per persoon. Gemiddeld duurt het zo’n 10 minuten om de zelfhulpwijzer in te vullen.

Is de zelfhulpwijzer geschikt voor mij?

De zelfhulpwijzer is voor iedereen geschikt van 18 jaar en ouder.

Zijn er kosten verbonden aan het invullen van Zelfhulpwijzer.nl?

Nee, het invullen van Zelfhulpwijzer.nl is kosteloos.

Zijn er verplichtingen verbonden aan het invullen van Zelfhulpwijzer?

Nee, het invullen van Zelfhulpwijzer.nl is geheel vrijblijvend.

Kan ik Zelfhulpwijzer.nl anoniem invullen?

Ja, je kunt Zelfhulpwijzer.nl geheel anoniem invullen.

Wie heeft Zelfhulpwijzer.nl ontwikkeld?

Zelfhulpwijzer.nl is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. Dit is een kennisinstituut dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. De zelfhulpwijzer bestaat uit vragen die afkomstig zijn uit de 4DKL (distress), PHQ-8/PHQ-9 (depressieve klachten), MINI-vragen (vaststellen depressieve episode), PHQ-paniek klachten (paniek klachten) en de AUDIT-C, WHO (alcoholgebruik).

Is Zelfhulpwijzer bewezen effectief en betrouwbaar?

De zelfhulpwijzer verwijst alleen naar kwalitatief hoogwaardige online cursussen die bewezen effectief zijn. Ook huisartsen en psychologen verwijzen hun cliënten naar deze cursussen.

De zelfhulpwijzer.nl zelf is subject van onderzoek. De vragen die in de zelfhulpwijzer opgenomen zijn, zijn afkomstig uit gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten die ook door andere professionals gebruikt worden. De zelfhulpwijzer bestaat uit vragen die afkomstig zijn uit de 4DKL (distress), PHQ-8/PHQ-9 (depressieve klachten), MINI-vragen (vaststellen depressieve episode), PHQ-paniek klachten (paniek klachten) en de AUDIT-C, WHO (alcoholgebruik).

Is de uitslag een diagnose?

De uitslag van de test is geen diagnose, maar een indicatie. Dit wil zeggen dat het advies is gebaseerd op de door jouw ingevulde antwoorden. Het is dus van belang dat je de vragen serieus beantwoordt. De test heeft echter geen achtergrondinformatie over je. Voor een diagnose kun je de huisarts raadplegen.

Hoeveel mensen in Nederland hebben last van somberheid?

Jaarlijks hebben zo’n 700.000 volwassenen (18 – 65 jaar) en 600.000 ouderen (65-84 jaar) last van somberheidsklachten. Het is belangrijk deze klachten serieus te nemen. Somberheidsklachten zijn namelijk een belangrijke voorspeller van een depressie in het daaropvolgende jaar. Jaarlijks is er een instroom van 357.000 nieuwe gevallen van depressie, wat gelijk is aan 48% van de bestaande gevallen.

In Nederland kampen jaarlijks ongeveer 546.500 volwassenen (18-64 jaar) met een depressie, wat gelijkstaat aan 5,2% van de bevolking. Er zijn 111.000 ouderen (65-84 jaar) met een depressie. Depressie komt daarbij vaker voor tussen het 35e en 45e levensjaar en ook vaker bij vrouwen (7,4%) dan bij mannen (4,8%). De kans om gedurende het leven een depressie te ontwikkelen is voor mannen 13,1% en voor vrouwen 24,3%.

Wie biedt Zelfhulpwijzer.nl aan?

Zelfhulpwijzer.nl wordt aangeboden door Mentalshare. Mentalshare is een maatschappelijke onderneming met als doel het toegankelijk maken van online zelfhulp (ook wel e-mental health genoemd) voor zoveel mogelijk mensen met psychische problemen. De opbrengsten zijn bestemd voor het aanbieden, ontwikkelen en onderhouden van (nieuwe) interventies.

Naast Zelfhulpwijzer.nl biedt Mentalshare de online zelfhulpcursussen Kleurjeleven.nl, Diabetergestemd.nl, Psyfit.nl en Sterkopjewerk.nl aan. Kleurjeleven.nl is een online cursus om zelfstandig somberheid aan te pakken. Diabetergestemd.nl is een online cursus voor mensen met diabetes die zelfstandig hun somberheid willen aanpakken. Psyfit.nl is een online cursus voor iedereen zijn mentale fitheid wil verhogen. Sterkopjewerk.nl is een online zelfhulpcursus voor medewerkers in de GGZ die hun werkstress willen aanpakken.

Hoe kan ik contact opnemen met het team van Zelfhulpwijzer.nl?

Zelfhulpwijzer.nl wordt aangeboden door Mentalshare. Je kunt Mentalshare bereiken met vragen over de zelfhulpwijzer via de het contactformulier op de website. info@mentalshare.nl of telefonisch op 030-297 11 98.

Wilt je weten of online zelfhulp iets voor jou is?

Lees ook de veelgestelde vragen ►