Positieve doelen

Wat kun je bereiken met online zelfhulp?

Online zelfhulp heeft bij veel mensen aantoonbaar geleid tot vermindering van klachten en een beter gevoel.