Voor verwijzers

Zelfhulpwijzer.nl is een door het Trimbos-instituut ontwikkelde online screener gericht op psychologische klachten. Zelfhulpwijzer.nl wordt aangeboden door Mentalshare. De zelfhulpwijzer is samengesteld op basis van bestaande vragenlijsten. De keuze voor vragenlijsten is bepaald door de volgende criteria:
  • vragenlijsten met goede psychometrische eigenschappen blijkend uit wetenschappelijke publicaties
  • de aanwezigheid van afkappunten ter bepaling van aanwezigheid en ernst van problematiek
  • een beperkt aantal items
De vragen in de zelfhulpwijzer zijn afkomstig uit:
  • 4DKL: items 19, 22 en 25 voor het meten van Distress
  • PHQ-8 / PHQ-9: depressieve klachten
  • MINI: vragen voor het vaststellen van een depressieve episode
  • PHQ paniekklachten: paniekklachten
  • AUDIT-C: alcoholgebruik
De zelfhulpwijzer is een online screener die op een laagdrempelige en gebruikersvriendelijke wijze komt tot een indicatie over de aanwezigheid en ernst van problematiek (stemming, angst, alcohol of stress). Op basis van problematiek en ernst, geeft de zelfhulpwijzer de respondent advies over een te volgen online zelfhulpcursus. De zelfhulpwijzer pretendeert niet om online een diagnose te stellen maar is ter ondersteuning van het keuzetraject voor iemand die overweegt online psychologische ondersteuning te zoeken. De resultaten van de zelfhulpwijzer kunnen echter wel aanleiding zijn om via een volwaardige anamnese tot een diagnose te komen. Met vragen over Zelfhulpwijzer.nl kunt u contact met ons opnemen.